ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİ KÜRSÜ


 
AnasayfaAnasayfa  SSSSSS  AramaArama  Üye ListesiÜye Listesi  Kullanıcı GruplarıKullanıcı Grupları  Kayıt OlKayıt Ol  Giriş yapGiriş yap  

Paylaş | 
 

 3167 sayıılı kara avcılığı kanunu

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
Admin
Admin
avatar

Mesaj Sayısı : 90
Yaş : 32
Nerden : Trabzon
<fieldset><legend>Dikkat!</legend&g : KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ
Madalyalar :
Points : 21
Kayıt tarihi : 02/10/08

MesajKonu: 3167 sayıılı kara avcılığı kanunu   Paz Şub. 08, 2009 3:18 pm

3167 Sayılı KARA AVCILIĞI KANUNUKanun No: 3167 Kabul Tarihi: 5 Mayıs 1937
Yayını: 13 Mayıs 1937 tarih ve 3603 sayılı Resmî Gazete

FASIL: 1
Av hayvanları ve sınıfları
Madde 1 - Türkiye'de yabani olarak yaşayan faydalı ve zararlı hayvanların (memeliler, kuşlar, yerde sürünenler) her türlü vasıta ile avlanması bu kanun hükümlerine bağlıdır.
Madde 2 - Av hayvanları üç gruba ayrılmıştır:
I - Her vakit avlanabilenler:
A) Memelilerden (vaşak, kurt, çakal, yaban domuzu, pars, sırtlan, kaplan);
B) Kuşlardan (kargalar);
C) Yerde sürünenlerden (yılanlar, kaplumbağalar).
II- Belli edilen zamanlarda avlanabilenler:
A) Memelilerden (yaban kedisi, zerdeva, kokarca, sincap, sansar, susamuru, ceylan, gelincik, porsuk, kunduz, tavşan, tilki, karaca, dağkeçisi, ayı);
B) Kuşlardan (keklik, yabani horoz, erkek sülün, tavus familyası, çil familyası, bıldırcın familyası, yaban ördeği, sarıasma, yabankazı, kuğu kuşu, çulluk, turna, toy, kuzgun, bataklık kuşları).
III - Avlanması yasak olanlar:
A) Memelilerden (geyik, dağkoyunu, dağkeçisi yavrusu, karaca yavrusu, yarasa, kirpi);
B) Kuşlardan (turaç, ehlî kumrular, kerkenez, çalıkuşu, guguk, ağaçkakan, çobanaldatan, dişi sülün, yaban tavuğu, bülbül familyası, çekirge kuşu, kırlangıç, leylek, puhu, baykuş, sığırcık).
Madde 3 - 16 ncı maddede yazılı av komisyonları yukarıdaki maddede adı geçmiyen hayvanların avlanılmamasına karar vermek salâhiyetini haizdir.

FASIL: 2
Av zamanı, avlanma yerleri ve avlanma vasıtaları
Madde 4 - Belli edilmiş zamanlarda avlanılan hayvanların bütün Türkiye içinde Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında avlanılması yasaktır.
16 ncı maddede yazılı av komisyonları bu müddet haricinde dahi avlanılmağı menedebilir ve mennu saydığı zamanları belli ederek gününden evvel ilân eder.
Madde 5 - Belli edilen zamanlarda avlanılan hayvanlardan soyu azalanların avlanılmasını, av komisyonlarının teklifi üzerine, veya resen Ziraat Bakanlığı mahallî olarak yasak edebilir.
Madde 6 - Avcılığın yasak edildiği yerlerde ve zamanlarda ilmî ve fennî araştırmalar için herhangi bir usul ile avlanmak Ziraat Bakanlığının iznine bağlıdır. Aynı maksad için, avlanılması yasak edilen av hayvanlarının avlanmasına da Ziraat Bakanlığı izin verebilir.
Ancak av hayvanlarının ıslâhı, koruma ve üretilme yerleri için izin verilemez.
Madde 7 - Her vakit avlanılabilenlerden başka hayvanların yavru ve yumurtalarını ve bunların her nevi mebani, bağ ve bahçeler haricindeki yuvalarını bozmak yasaktır.
Madde 8 - Aşağıdaki yazılı yerlerde avlanmak yasaktır:
A) Şehir, kasaba ve köyler içinde;
B) Sahibinin rızası olmaksızın belediye ve köy sınırları içinde veya dışında içine girilmemesi için etrafı hendek veya sair her hangi bir suretle çevrilmiş veya ekilmiş yerlerle hususî avlanma yerleri ve av hayvanı üretme yerleri, yoncalık veya bunun gibi yetiştirilen çayırlarla muhafaza işareti konmuş çayırlar, bağ, bahçeler ve fidanlıklarda;
C) Orman idaresinden izin almaksızın alelûmum ormanlarda.
Madde 9 - Belli edilen zamanlarda avlanılabilen hayvanları zehirle avlamak yasaktır.
Her vakit avlanılabilen hayvanların zehirle avlanması muzır hayvanların itlâfı hakkındaki 393 sayılı kanun hükümlerine göre olur.
FASIL: 3
Avcılık izni
Madde 10 - Avcılık izni av tezkeresile alınır. Bu tezkere vilâyetlerde valiler, kazalarda kaymakamlar ve nahiyelerde müdürler tarafından verilir. Her hangi bir yerden alınmış av tezkeresi Türkiye’nin her yerinde avlanmak için muteberdir.
Sürek avı gibi toplu olarak yapılan avcılıkta avcılara yardım için bulunacak kimselerden tezkere aranmaz.
Madde 12 - (Değişik: 3519 - 30.6.1988) Av tezkeresi beş yıl için verilir. Bu tezkereler ne vakit verilirse verilsin hükmü ancak verildiği tarihten sonra gelen altıncı mali yılın başlangıcına kadar sürer.
Madde 13 - Av tezkereleri şahsa mahsustur. Bunlarda sahibinin adı, soyadı, yaşı, tabiiyeti, işi, ikametgâhı ve tezkerenin verildiği tarih gösterilir. Bu kanunun cezaya aid hükümleri tezkerenin arkasına yazılır. Tezkerelerde verildiği makamın resmî mühür ve imzası ile avcının fotoğrafı bulunur. Her avcı tezkeresini yanında taşımağa ve istenildiği zaman alâkalı memurlara göstermeğe mecburdur.
Madde 14 - Kanunen silâh taşımak salâhiyetini haiz olmayanlara avcılık tezkeresi verilmez.
Madde 15 - Karşılıklı olarak yabancı siyasal memurlara parasız av tezkeresi verilir.

FASIL: 4
Av işlerinin bakımı
Madde 16 - Av işlerine orman idareleri bakar, Ziraat Vekilinin başkanlığı altında orman, baytar, ziraat işleri umum müdürlerile her hangi bir avcı cemiyetine mensup olanlardan her yıl için Ziraat Vekilinin seçeceği iki zattan mürekkeb olmak üzere merkezde (Merkez Av Komisyonu) namile bir komisyon kurulur.
Vilâyetlerde valinin başkanlığı altında orman, baytar, ziraat müdür veya memurlarile eğer o vilâyet dahilinde avcılar cemiyeti varsa bunlara mensub olan avcılardan her yıl için valinin seçeceği iki zattan mürekkeb olmak üzere (Vilâyet Av Komisyonu) namile birer komisyon kurulur.
Ziraat Vekili lüzum göreceği kazalarda bunlara mümasil (Kaza Av Komisyonları) teşkiline salâhiyetlidir.
Bu komisyonlar senede en az bir defa toplanmağa ve bu kanunda yazılı işler hakkında karar vermeğe ve verecekleri kararları derhal yukarı komisyona bildirmeğe mecburdurlar. Bu kararlar yukarı komisyonlarca değiştirilinceye kadar muteber kalır.
Madde 17 - Komisyonlar yukarıki maddelerde kendilerine verilen vazifelerden başka şu işleri de görürler:
A) Soyu azalmış veya tükenmiş faydalı av hayvanlarının çoğalması veya yeniden türemesi için icab eden tedbirleri almak;
B) Zararlı hayvanların öldürülmesine çalışmak ve bunun için sürek avları yaptırmak;
C) Av hayvanlarını üretmek için tedbir almak ve her yerde avcılığı ve av cemiyetleri teşkilini teşvik etmek.
Madde 18 - Avcılığın ilerlemesi ve faydalı av hayvanlarından damızlık tedariki ve av hayvanlarının yaşamasının araştırılması için Ziraat Bakanlığı uygun göreceği yerlerde av hayvanları araştırma istasyonları ve av hayvanları üretme yerleri yapacaktır.
Madde 19 - Av hayvanlarının artırılması ve üretilmesi için diri olarak dışarıdan getirtilecek hayvanlarla yumurtalardan gümrük resmi alınmaz.

FASIL: 5
Ceza hükümleri
Madde 20 - Orman, köy ve kır bekçileri de kendi mıntıkalarında bu kanuna aykırı hareket edenleri tüfek, fişek ve av malzemesi ve avlarile birlikte yakalamağa ve bunları en yakın karakola veya muhtar veya köy ihtiyar meclisine teslime mecburdurlar. Buralarda vak'a derhal bir zabıt varakasile tesbit olunur.
Zabıt varakasının tanziminden sonra suçlu alıkonulamaz;
Madde 21 - Tezkeresiz avlananlardan 10 lira, avlandıkları zaman tezkeresini yanında bulundurmıyanlardan 1 lira hafif para cezası alınır. Bu gibilerin bu hareketlerinden dolayı av tüfekleri ayrıca müsadere edilmez.
Madde 22 - Bu kanun hükümlerine göre avlanması yasak olan hayvanları ve belli edilen zamanlarda avlanılabilenleri bu zaman haricinde avlıyanlardan avlanılan hayvanın cins ve miktarına göre beş liradan yüz liraya kadar hafif para cezası alınır.
Madde 23 - Yedinci madde hükmüne göre aykırı hareket edenlerden 25 liraya kadar hafif para cezası alınır. Bu suç hususî surette av hayvanları yetiştirmek üzere ayrılan yerlerde işlenirse verilecek ceza iki kat olarak hükmolunur.
Madde 24 - Sekizinci maddeye göre yasak edilen yerlerde avlananlardan beş liradan elli liraya kadar hafif para cezası alınır.
Madde 25 - Dokuzuncu madde hükmüne aykırı olarak zehirle avlananlardan elli liraya kadar hafif para cezası alınmakla beraber ayrıca üç aya kadar hafif hapis cezası ile de cezalandırılır.
Madde 26 - Avlanılması yasak olan hayvanlarla mevsimi haricinde avlanılan hayvanları, avlıyanlardan başkaları satarsa, onlar da avlıyanlar gibi ceza görürler.
Madde 27 - Muzır hayvanların itlâfı hakkındaki 393 sayılı kanun hükmü mahfuzdur.
Madde 28 - 26 Kânunusani 1297 tarihli Zabıtai Saydiye Nizamnamesinin kara avcılığına ait hükümleri ile 16 nisan 1338 tarih ve 218 sayılı kanunun av tezkereleri resmine ait hükmü ve İstanbulda av tezkereleri resminin tezyidi hakkındaki 2 Şubat 1340 tarih ve 404 sayılı kanun hükmü ile diğer kanunların bu kanuna muhalif hükümleri kaldırılmıştır.
Madde 29 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 30 - Bu kanun hükümlerini Ziraat, Adliye, Maliye, Dahiliye ve Gümrük ve İnhisarlar Vekilleri yerine getirir.
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör http://ktuorman.yetkinforum.com
 
3167 sayıılı kara avcılığı kanunu
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİ KÜRSÜ :: KANUNLAR :: Kara Avcılığı Kanunu-
Buraya geçin:  
forum kurmak | © phpBB | Bedava yardımlaşma forumu | Suistimalı göstermek | Ücretsiz bir blog yaratın